Valikko Sulje

LUMA = LUonnontieteet ja MAtematiikka ja teknologia

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää aktiivisesti tiedekerhoja, leirejä ja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin, mutta myös pitää yllä kaikkien maakuntalaisten kiinnostusta luonnontieteisiin ja niiden harrastamiseen ja oppimiseen.

LUMA-keskus tekee myös tiivistä yhteistyötä Lahden lukio-opetuksen kanssa kurssien järjestämisessä. Tällä hetkellä on suunniteilla mm. seuraavat kurssit lukiolaisille:

Tutkimus koukuttaa! – Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa (TIEDE1)
Vesijärvi-kurssi (TIEDE2)
DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa (TIEDE3)
Biologian kenttäkurssi (BI12)

Niemen kampuksen kouluvierailut ja laboratorio-opetus tapahtuvat keskitetysti Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kautta.

Liittymällä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoon kuulet uusimmat LUMA-kuulumiset maakunnan alueelta.

LUMA-verkosto
Oppilaitosverkosto

Jos haluat ideoida yhteistä tiedetapahtumaa/kouluvierailua tai jos haluat liittyä LUMA-verkostoon, ota yhteyttä phluma(at)helsinki.fi.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä ja on yksi kolmestatoista alueellisesta LUMA-keskuksesta, joiden katto-organisaationa toimii LUMA-keskus Suomi.