Valikko Sulje

Onko tavoitteenasi korkeakoulututkinto? Lahden seudulla on tarjolla useiden alojen tutkintokoulutuksia. Seudulta valmistuu muun muassa kaupan, tekniikan, liikunta-, ympäristö- ja luonnonvara- sekä kulttuurialojen korkeakoulutettuja ammattilaisia.

Kuka voi hakea ammattikorkeakouluun?
Kuka voi hakea yliopistoon?

Tutkintokoulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa, kaksi kertaa keväällä sekä kerran syksyllä. Hakemus jätetään osoitteessa opintopolku.fi. Tarkista opintopolusta tarkat hakuajat.

LAB-ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2020, ja yhdistymisen myötä syntyi uusi LAB-ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Lahdessa ja Lappeenrannassa. LAB-ammattikorkeakoulu on noin 8500 opiskelijan ja noin 360 opettajan ja TKI-asiantuntijan muodostama yhteisö. LAB on Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu opiskelijamäärällä mitattuna. Tutustu LAB-ammattikorkeakouluun.

LABin suomenkieliset tutkintoon johtavat koulutukset:

AMK-tutkintokoulutukset
Ylempi AMK-tutkintokoulutukset

LABin englanninkieliset tutkintoon johtavat koulutukset:

Bachelor’s Degree Programmes 
Master’s Degree Programmes

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus

Heinolassa voit opiskella liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon. Vierumäen kampuksella järjestettävästä koulutuksesta vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet toimivat monipuolisissa tehtävissä liikunta-alan eri sektoreilla. Tutustu Vierumäen kampukseen ja siellä järjestettäviin koulutusohjelmiin.

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus on vahva ja omaleimainen, kolmen yliopiston, noin 200 tutkijan ja opettajan ja lähes 4000 opiskelijan yhteisö. Kampuksella toimivat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) yksiköt. Tutustu Lahden Yliopistokampukseen.

Helsingin yliopisto, bio-ja ympäristötieteellinen tiedekunta

  • Ympäristötieteen kandidaatin opinnot
    Hyväksytystä opiskelijasta tulee ympäristökandin koulutusohjelman opiskelija. Kandivaiheessa voit opiskella opintoja Helsingissä Viikissä sekä Lahdessa. Lahdessa voi opiskella esim. 30 op:n moduulin ympäristöekologian opintoja. Moduuliin kuuluu mm. kurssit pilaantuneen maaperän kunnostuksesta, ympäristökemiasta, ekotoksikologiasta ja ympäristöekologiasta.Lahdessa voi opiskella myös työelämään liittyviä projektikursseja sekä yrittäjyysopintoja. Myös joitakin pakollisia ja muita valinnaisia opintoja voi opiskella Lahdessa joustavasti, mutta valtaosa opinnoista järjestetään Viikissä Helsingissä. Lahteen tulee syksyllä 2017 myös nk. tenttiakvaario eli myös sähköinen tenttiminen on Lahdessa mahdollista.
  • Filosofian maisteri, Ym­pä­ris­tö­muu­tok­sen ja glo­baa­lin kes­tä­vyy­den mais­te­rioh­jel­ma
    Uuteen maisteriohjelmaan on mahdollisuus hakea ympäristökandin suorittamisen jälkeen. Osan opinnoista voi suorittaa myös Lahdessa.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella Lahdessa on mahdollista suorittaa jatko-opinnot ja tohtorin tutkinto. Jatkotutkinnon voi suorittaa hyvinkin yksilöllisesti, joten on tärkeää, että heti suunnitteluvaiheessa otat alasi professoriin yhteyttä. Helsingin yliopiston jatko-opinnot

LUT-yliopisto

Lahdessa voit suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Maisteriohjelmat on tarkoitettu sinulle, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto (esim. tradenomi tai insinööri) ja haluat jatkaa opintojasi maisterivaiheessa.

Lue lisää

LUT-yliopiston Lahden kampuksella voi tehdä lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan pääaineena teollisuustalous, suorituskyvyn johtaminen, kustannusjohtaminen, johtaminen ja organisaatiot, yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen, innovaatiojärjestelmät tai tietojohtaminen.
LUT-yliopiston jatko-opinnot

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen kautta?

Myös avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu tarjoavat polkuja tutkintoon tähyäville. Avoimessa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkintokoulutukseen ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen erillishauissa.

Avoimen yliopiston väylä

Opiskeltuasi tietyn määrän opintoja Avoimessa yliopistossa voit hakea opiskelijaksi yliopistoon, yleensä ilman pääsykoetta. Suoritusten lisäksi voi olla myös muita kriteereitä, kuten arvosana. Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta tai ainelaitos. Hakuajat, valintaperusteet ja väylän kautta valittavien opiskelijoiden määrä vaihtelevat tiedekunnittain.

Avoimen yliopiston opintoja Lahdessa tarjoavat:

Avoimen AMK:n väylä

Polkuopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun laajoja opintokokonaisuuksia, jotka sisältävät pääasiassa ensimmäisen tutkintovuoden opintojaksoja ja joita suoritetaan avoimessa AMK:ssa tavoitteellisesti. Polkuopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Tutustu LAB-ammattikorkeakoulun polkuopintoihin.

Vastaa